Betingelser/Kontrakt


1 Leiepris

Leieprisen inkluderer MVA, full kaskoforsikring og 350 km per døgn (campingbil). Utover dette kr. 3,30 per km.

2 Leieperiode

Starter kl 14.00 på leieperiodens første dag, og slutter senest kl. 12.00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med ekstra døgnleie, og denne må betales ved innlevering. Det er ikke mulig å leie ekstra døgn uten avtale med Utleier på forhånd.

I sesong, fra 01.06 til 31.08, er minimums antall leiedøgn 7 døgn. Utenom sesong er minimum antall leiedøgn 3 døgn.

3 Betaling

Leiebeløpet deles opp i to deler; • Bestillingsgebyr: Betales ved bestilling og tilbakebetales ikke ved ev. avbestilling. • Restbeløp: Betales uoppfordret senest 1 måned før leieperiodens første dag. Tilbakebetales kun ved avbestilling med legeattest. Innbetalt depositum betales tilbake uansett.

4. Ut- og innlevering

Utlevering skjer mellom 14.00 og 17,00, innlevering mellom 09.00 og 12.00 man – fredag, ev. etter avtale. Ved utlevering er bobilen vasket innvendig og utvendig, og tanken er full med drivstoff. Ved innlevering skal bobilen være vasket innvendig og utvendig, og tanken skal være full med drivstoff. Toalett- og spillvannstank skal være tømt og rengjort.

Ved manglende rengjøring trekkes kr. 2000.- for innvendig vask av vogn/bil, kr. 1000,- for utvendig vask og kr. 500,- for tømming/vask av toalett fra depositumet. Vask utvendig/innvendig kan på forhånd avtales for kr. 1500,-. Toalett må være tømt.

5. Utstyr

I bilen følger det med en full 11 kg gassflaske. Leietaker må selv ta med ønsket tilleggsutstyr (sengetøy, håndklær) Bilen er utstyrt med dekketøy tilpasset bilen samt normalt kjøkkenutstyr. TV m/dvd og dekoder er inklusiv i leien. Campingbord og 4 stoler er inklusiv i leien.

6. Sjåførens kvalifikasjoner

Alle sjåfører må være fylt 25 år og ha hatt gyldig norsk førerkort i minimum 5 år. Bil skal bare kjøres av personer som er oppført som sjåfør i leiekontrakten.

7. Ulovlig bruk

Leietaker har ikke lov å bruke vognen/bilen til følgende:
• motorarrangement eller tester av kjøretøy
• transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods
• kriminelle handlinger
• framleie el lignende av bil/vogn

8. Reparasjoner

Nødvendige reparasjoner under kr. 1.000,- er leietakers ansvar, Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med Utleier og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling. Større beløp betales av Utleier når leietaker ikke er skyld i skaden. Se punkt "leietakers ansvar". Dersom en skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker (f.eks. knust takluke o,l.), ber vi om at dere melder fra til Utleier så snart som mulig, slik at vi kan forberede utbedringen.

9. Kjøring utenlands

Det er ingen restriksjoner ifht kjøring i de land som tilhører Schengenområdet. Men i enkelte land, særlig i krigssoner, kan kjøring skje bare etter avtale med Utleier.

10. Ulykker

Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker der det er uklart hvem som har skyld; der personer er skadet; ved brann, tyveri og lignende, Dette gjelder også når skaden overstiger egenandelen på kr 5.000,- for bil. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingskjema med navn, adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy. Utleier må kontaktes øyeblikkelig,

11. Forsikring

Alle biler har ansvarsforsikring og full kaskoforsikring. Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel tilsvarende depositum. Dersom en skade er utbedret midlertidig og en ny skade oppstår oppå denne, er skade nr. 2 en ny skade. Også den som er ansvarlig for skade nr, 2 er ansvarlig for inntil kr, 5.000,- i egenandel.

12. Leietakers ansvar

• ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel
• leietaker er ansvarlig for i bringe vognen/bilen tilbake til Utleier innen leieperiodens slutt
• leietaker er ansvarlig for å betale eventuelle bøter, parkering. fart og lignende som oppstår i leieperioden
• leietaker har ubegrenset ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne kontrakten
• leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika)
• leietaker har også ubegrenset ansvar for skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av bilens høyde, lengde og/eller bredde og lignende
• ved å ignorere denne kontraktens punkt 8, 9, 11 og 12 har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken årsak
• leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden

13. Utleier sitt ansvar

• Utleier skal sørge for at bobilen som leveres ut er ren og i godkjent stand
• Utleier skal sørge for at spillvannstank er tom og at ferskvannstank og dieseltank er fulle ved utlevering, samt at det er med en full flaske med propan
• Utleier er ikke ansvarlig for tapt/forsinket ferie p.g.a. feil/mangler på bilen/vognen
• Utleier er ikke ansvarlig for gjenglemte ting når bilen er innlevert

14. Aksept

Begge sider av denne kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, Utleier og leietaker på side 1.